Close

Categorieën

Fabrikanten

Zoek Nieuws

Volg je bestelling

Volg je bestelling

Voer uw Track & Trace code in:

×

Retouren

Kan ik mijn bestelling retourneren?

Ja, alle bestellingen kunnen binnen de wettelijke 14 dagen bedenktijd na levering geretourneerd worden, mits:

  • Artikelen dienen in onberispelijke staat te zijn, onbespeeld, ongedragen en voorzien van de originele labels en folie (bij rackets om de grip) en in de originele verpakking te worden aangeboden voor retour.
  • U dient de reden te vermelden waarom het artikel wordt geretourneerd
  • Geef op het retourformulier aan welke artikelen je retourneert en voeg het retourformulier toe aan jouw retourzending.

    Items die niet aan de bovenstaande criteria voldoen, komen niet in aanmerking voor een terugbetaling.

De enige voorwaarde is dat u bij de beoordeling van de producten niet verder bent gegaan dan noodzakelijk is: het is daarvoor niet nodig om bijvoorbeeld het folie om de grip te verwijderen. Mocht dit wel het geval zijn dan mogen wij de waardevermindering die daardoor is ontstaan, verrekenen met het terug te storten bedrag. Deze waardevermindering kan oplopen tot 100% van het aankoopbedrag.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of per e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaande Herroepingsformulier.

Retourinstructies:

Als u uw bestelling retourneert, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de bestelling te retourneren, van ons terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben ontvangen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Wij streven ernaar om terugbetalingen binnen 3 werkdagen te verwerken.

Retourzendingen vanuit Europa zijn voor eigen rekening.Herroepingsrecht

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht naar volgende maatstaf, waarbij de consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die voornamelijk noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen, mits:

  • Artikelen dienen in onberispelijke staat te zijn, onbespeeld, ongedragen en voorzien van de originele labels en folie (bij rackets om de grip) en in de originele verpakking te worden aangeboden voor retour.
  • U dient de reden te vermelden waarom het artikel wordt geretourneerd
  • Geef op het retourformulier aan welke artikelen je retourneert en voeg het retourformulier toe aan jouw retourzending.


De herroepingstermijn is 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (PadelCentre) via een verklaring (bv. schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaande Herroepingsformulier.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terugontvangen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, indien u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.

U draagt de rechtstreekse kosten van retourzending.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.


Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht:

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten van de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;


Algemene aanwijzingen

1. Vermijd beschadiging en verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen indien mogelijk in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen aan ons terug. Gebruik evt. een beschermende  
buitenverpakking. Indien u de originele verpakking niet meer bezit, zorg dan met een geschikte verpakking voor een voldoende bescherming tegen transportschade.

2. Indien mogelijk de goederen gefrankeerd te retourneren
3. Houd er rekening mee dat de voorgaande leden 1 en 2 van deze algemene aanwijzingen geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.


B. Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan

PadelCentre
Groenewold 20
7414 CE Deventer
Nederland
E-Mail: info@padelcentre.nl

Het onderstaande Herroepingsformulier kunt u kopieeeren en plakken en deze via het Emailadres  naar ons versturen.

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

_______________________________________________________


_______________________________________________________


Besteld op (*)/ ____________ / ontvangen op (*) __________________


________________________________________________________

Naam van de consument(en)


________________________________________________________
Adres van de consument(en)


________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 


Close