Retouren & Herroepingsrecht

Retouren

Kan ik mijn bestelling retourneren?

Ja, alle bestellingen kunnen binnen de wettelijke 14 dagen bedenktijd na levering geretourneerd worden, mits:

 • Artikelen dienen in onberispelijke staat te zijn, onbespeeld, ongedragen en voorzien van de originele fabrieksabels, fabrieksfolie en in de originele verpakking te worden aangeboden voor retour.
 • Onze merkschoenen worden altijd verpakt in de originele doos van het merk. Gelieve deze doos met papier in te pakken. Op merkdozen welke alleen voorzien zijn van plakband waardoor deze beschadigen wordt, indien beschadigd, een waardevermindering toegepast welke op kan lopen tot 100% van de aankoopprijs.
 • Bij de handgreep of grip van padelrackets dient de fabrieksfolie niet verwijderd te zijn en dienen de merklabels middels een stripje aan het frame vast te zitten wat eveneens geldt bij kleding, schoenen en tassen.

 • Items die niet aan de bovenstaande criteria voldoen, komen niet of gedeeltelijk in aanmerking voor een terugbetaling.

 • Bij de beoordeling van een product dient u niet verder te gaan dan noodzakelijk is: het is daarvoor niet nodig om de fabrieksfolie c.q. verzegeling om de grip te verwijderen of de merklabels van de artikelen los te trekken c.q. te verwijderen. Tevens geldt dat retouren of het herroepingsrecht niet van toepassing is op de levering van verzegelde artikelen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken”. De handgreep of grip van een padelracket valt onder een hygiënisch artikel, immers is deze altijd verzegeld door de fabriek.U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of per e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaande Herroepingsformulier.

Wij streven ernaar om terugbetalingen binnen 14 dagen te verwerken. Retourzendingen vanuit Europa zijn voor eigen rekening.Herroepingsrecht

Consumenten en bedrijven hebben recht op een herroepingsrecht naar volgende maatstaf, waarbij de consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die voornamelijk noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen, mits:

 • Artikelen dienen in onberispelijke staat te zijn, onbespeeld, ongedragen en voorzien van de originele fabrieksabels, fabrieksfolie en in de originele verpakking te worden aangeboden voor retour.
 • Onze merkschoenen worden altijd verpakt in de originele doos van het merk. Gelieve deze doos met papier in te pakken. Op merkdozen welke alleen voorzien zijn van plakband waardoor deze beschadigen wordt, indien beschadigd, een waardevermindering toegepast welke op kan lopen tot 100% van de aankoopprijs.
 • Bij de handgreep of grip van padelrackets dient de fabrieksfolie niet verwijderd te zijn en dienen de merklabels middels een stripje aan het frame vast te zitten wat eveneens geldt bij kleding, schoenen en tassen.

 • Items die niet aan de bovenstaande criteria voldoen, komen niet of gedeeltelijk in aanmerking voor een terugbetaling.

 • Bij de beoordeling van een product dient u niet verder te gaan dan noodzakelijk is: het is daarvoor niet nodig om de fabrieksfolie c.q. verzegeling om de grip te verwijderen of de merklabels van de artikelen los te trekken c.q. te verwijderen. Tevens geldt dat retouren of het herroepingsrecht niet van toepassing is op de levering van verzegelde artikelen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken”. De handgreep of grip van een padelracket valt onder een hygiënisch artikel, immers is deze altijd verzegeld door de fabriek.  U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of per e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaande Herroepingsformulier.

  Wij streven ernaar om terugbetalingen binnen 14 dagen te verwerken. Retourzendingen vanuit Europa zijn voor eigen rekening.

De herroepingstermijn is 14 dagen geldig na de dag waarop u een artikel heeft besteld. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (PadelCentre) via een verklaring per e-mail op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaande Herroepingsformulier.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan voor het retourartikel met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering en met uitzondering van de verzendkosten en bovenstaande informatie onder punt A) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terugontvangen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, indien u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.

U bent alleen aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. De verzendkosten van de retourzending zijn voor eigen rekening!


Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht:

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten van de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;


Algemene aanwijzingen

1. Vermijd beschadiging en verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen altijd in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen aan ons terug. Gebruik evt. een beschermende buitenverpakking.
2. Indien mogelijk de goederen gefrankeerd te retourneren, waarbij de verzendkosten voor uw eigen rekening zijn.
3. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van verzegelde artikelen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken”. De handgreep of grip van een padelracket valt onder een hygiënisch artikel, immers is deze altijd verzegeld door de fabriek.


B. Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan

PadelCentre
Groenewold 20
7414 CE Deventer
Nederland
E-Mail: verkoop@padelcentre.nl

Het onderstaande Herroepingsformulier kunt u kopieeeren en plakken en deze via het Emailadres  naar ons versturen.

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

_______________________________________________________


_______________________________________________________


Besteld op (*)/ ____________ / ontvangen op (*) __________________


________________________________________________________

Naam van de consument(en)


________________________________________________________
Adres van de consument(en)


________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.